Årsmøte 2024 - Sakspairer

Postet av Otra IL den 12. Mar 2024


HUSK ÅRSMØTE OTRA IL KL 1800 I OTRA IL KLUBBHUS I KVELD 19. MARS

Her er sakslistene for årsmøtet til Otra IL som skal finne sted den 19. mars 2024. Last ned dokumentene for å få full oversikt over saksparene og agendaen for møtet.


Saksliste_årsmøte_otrail_2024.pdf

Årsmøtepapirer_19. mars 2024.pdf

Håndbok for Otra IL - 2024.pdf


Innkalling til Årsmøte i Otra Idrettslag

Postet av Otra IL den 19. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Årsmøtet avholdes den 19 mars 2024 kl 1800 i kantina, Otrahuset (Agder Energi bygget).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret